HUDBA - MÁJ 2018

Začiatok o 20.30hod. Info: www.cafestudio.info 0907 439 396

Zmena   programu vyhradená .

 

 

Studio  Disco

Otvorené piatok a sobota

od 22.00 do .....

rezervácie na - pozri našu galeriu!!!!

                                                                    

 

 

 
   

01.5.      UTOROK        PIÁNO Live

   

02.5.        STREDA      WERIBRA (GITARA & SPEV)

03.5.     štvrtok       ROBO PATEJDL BAND

 

 

04.5.      piatok           GOLDIES & DJ JOZEF LEŠKO (DISCO)

05.5.     sobota           WHY NOT BAND & DJ JOZEF LEŠKO (DISCO)

06.5.      NEDEĹA         MARTA - PIÁNO

 

 
   

07.5.      PONDELOK     ARGENTÍNSKE TANGO PRE VŠETKÝCH

08.5.      UTOROK        PIÁNO Live

 

09.5.        STREDA       ANDREJ URBANOvský ( GITARA - SPEV)

10.5.      štvrtok      BETWEEN HARMONY BAND

11.5.     piatok        TOmÁŠ RÉDEY BAND & DJ JOZEF LEŠKO DISCO

12.5.     SOBOTA          ALIAS BAND & DJ JOZEF LEŠKO

13.5.     NEDEĹA         PIÁNO LIVE

 

 
   

14.5 .     PONDELOK       ARGENTÍNSKE TANGO PRE VŠETKÝCH

15.5.      UTOROK           RADO BALÁŽ PIÁNO

 

16.5.         STREDA         ROBO PATEJDL BAND

17.5.      štvrtok           IGOR PEKARÍK GITARA

18.5.        piatok                tomáš rédey band & DJ JOZEF LEŠKO (DISCO)

19.5.      sobota            WHY NOT BAND & DJ JOZEF LEŠKO (DISCO)

20.5.      NEDEĹA         PIÁNO LIVE

21.5.      PONDELOK         ARGENTÍNSKE TANGO PRE VŠETKÝCH

22.5.      UTOROK            marta PIáNO

   

23.5.         STREDA              ANDREJ URBANOvský ( GITARA - SPEV)

24.5.        štvrtok           BETWEEN HARMONY BAND

25.5.      piatok           ALIAS BAND & DJ JOZEF LEŠKO

26.5.      sobota             GOLDIES band & DJ JOZEF LEŠKO

27.5.         NEDEĹA         PIÁNO LIVE

28.5.         PONDELOK      ARGENTÍNSKE TANGO PRE VŠETKÝCH 
                              

29.5.      UTOROK        RADO BALÁŽ PIÁNO

30.5.         STREDA           IGOR PEKARÍK GITARA                     
31.5.      štvrtok       WERIBRA DUO (GITARA & SPEV)

 

1.6.         piatok         PROGRAM POKRAČUJE ...

 

 

 
   

 

 

 
     

 Tešíme sa na Vašu návštevu !

 

 

Začiatok o 20.30 hod.

 

Info: www.cafestudio.info , 0907 439 396

 

 Tanečný bar-Disco - každý piatok a v sobotu od 22.00 hod.

                                                             Rezervácia Disco : 0903 448 108

Zmena programu vyhradená !